CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này là một phần của Thỏa thuận thành viên Thiên Long, Điều khoản sử dụng và tất cả các điều khoản sử dụng Trang web và Dịch vụ khác của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi và việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được qua https: //www.thamtutanthienlong.com/, (các) ứng dụng di động của chúng tôi và thông qua các bài đăng khác của bạn gửi cho Thiên Long (cùng với "Trang web và dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ("Thông tin cá nhân" như được định nghĩa dưới đây) được sử dụng theo bất kỳ cách nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn không thể sử dụng một số cách nhất định các bộ phận hoặc tính năng của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi và trong một số trường hợp, điều này có thể cần phải hủy bỏ tư cách thành viên của bạn. Thiên Long có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách quyền riêng tư đối với mọi thay đổi mỗi khi bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ và bạn bị ràng buộc bởi những thay đổi đó. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng chính sách bảo mật mới trên Trang web của chúng tôi biểu thị rằng bạn đồng ý và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư như đã sửa đổi.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm và dịch vụ của Thiên Long, như dịch vụ trực tuyến, ấn phẩm in, dịch vụ trung tâm cuộc gọi của chúng tôi và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Thiên Long. Chính sách bảo mật này là một phần của Thỏa thuận thành viên Thiên Long, Điều khoản sử dụng và tất cả các điều khoản sử dụng Trang web và Dịch vụ khác của chúng tôi.

Thông tin được thu thập

Thiên Long thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bằng cách gửi tự nguyện của bạn, tham gia vào các dịch vụ được cung cấp qua Trang web và Dịch vụ, từ các bên thứ ba với sự đồng ý của bạn và thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác. Thiên Long thu thập các thông tin sau:

Thông tin cá nhân

"Thông tin cá nhân" đề cập đến thông tin cho chúng tôi biết cụ thể bạn là ai, như tên, số điện thoại, email, địa chỉ bưu chính và có thể là thông tin liên quan đến các vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ khách hàng nhất định. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần thông tin này để cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ mà bạn có thể đã yêu cầu.

Số điện thoại di động

Bằng cách cung cấp số điện thoại di động cho chúng tôi, bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại tự động hoặc được ghi trước và / hoặc tin nhắn văn bản đến số bạn cung cấp. Bạn không cần phải đồng ý với các cuộc gọi này như một điều kiện để mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, nhưng việc từ chối chấp thuận của bạn có thể ngăn chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Sự đồng ý này bao gồm tất cả các cuộc gọi và tin nhắn tiếp thị qua điện thoại được xác định trước hoặc được đặt trước trong tương lai từ chúng tôi hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các cuộc gọi này. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý nhận tin nhắn văn bản bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Danh sách Thiên Long, kể cả bằng cách nhắn tin STOP.

Gửi đánh giá, xếp hạng và bình luận

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp như một phần của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tin nhắn, bài đăng, nhận xét, phản hồi, đánh giá và xếp hạng bạn gửi thông qua Trang web và Dịch vụ, ("Nội dung do người dùng tạo"). Thiên Long có thể tùy ý chia sẻ Nội dung do người dùng tạo của bạn với những người khác như đánh giá doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn không muốn một số thông tin nhất định được chia sẻ với người khác, bạn không nên gửi Nội dung do người dùng tạo hoặc không nên gửi Nội dung do người dùng tạo có chứa thông tin hoặc Thông tin cá nhân mà bạn không muốn chia sẻ theo cách này. Khi bạn đã gửi Nội dung do người dùng tạo, chúng tôi có quyền xuất bản nó trong bất kỳ phương tiện nào cho người khác.

Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể thu thập thông tin thống kê chung, phi cá nhân, về việc sử dụng Trang web và Dịch vụ, chẳng hạn như có bao nhiêu khách truy cập truy cập vào một trang cụ thể trên Trang web, họ ở lại trang đó bao lâu và siêu liên kết nào, nếu có, họ nhấp vào trên. Thông tin này thể hiện tổng quan chung về người dùng của chúng tôi, bao gồm thói quen xem tập thể của họ và cho phép chúng tôi và các bên thứ ba khác sửa đổi thông tin, khuyến mãi, ưu đãi và / hoặc giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ dựa trên lưu lượng truy cập và hành vi của người dùng. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng các công nghệ như 'cookie' và đèn hiệu web, được thảo luận chi tiết hơn dưới đây. Chúng tôi thu thập thông tin này để giúp nâng cao Trang web và Dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách truy cập.

Thông tin bên thứ ba

Chúng tôi có thể bổ sung thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin để xác thực hoặc cập nhật địa chỉ, thẻ thanh toán hoặc thông tin về nhân khẩu học và lối sống khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi duy trì tính chính xác của thông tin chúng tôi thu thập, cho phép chúng tôi thực hiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, nhắm mục tiêu liên lạc để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi có thể quan tâm và cho phân tích kinh doanh nội bộ hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với nhiệm vụ của chúng tôi.

Cookies

Thiên Long có thể tự động thu thập thông tin và dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân thông qua việc sử dụng cookie. Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web sử dụng để nhận ra người dùng lặp lại, tạo điều kiện cho người dùng truy cập vào trang web và tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web. Cookies cũng cho phép một trang web theo dõi hành vi sử dụng và biên dịch thông tin sử dụng trang web sẽ cho phép cải thiện nội dung và quảng cáo mục tiêu. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn kiểm soát cookie, bao gồm việc có chấp nhận chúng hay không và cách loại bỏ chúng. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn nếu bạn nhận được cookie hoặc bạn có thể chọn chặn cookie bằng trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động hoặc có thể chậm hơn nếu bạn từ chối cookie. Bạn cũng có thể nhận cookie từ các nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác có liên kết trên Trang web như được mô tả bên dưới. Chúng tôi không trực tiếp kiểm soát các cookie này. Việc sử dụng cookie quảng cáo được gửi bởi máy chủ quảng cáo bên thứ ba là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp Internet.

Công nghệ theo dõi khác

Công nghệ theo dõi có thể ghi lại thông tin như tên miền Internet và tên máy chủ; địa chỉ giao thức (IP); phần mềm trình duyệt và các loại hệ điều hành; mô hình nhấp chuột; địa chỉ MAC hoặc thông tin kỹ thuật khác từ thiết bị di động của bạn; thông tin vị trí thông qua GPS, WiFi, Bluetooth hoặc các công nghệ tương tự; và ngày và giờ mà Trang web và Dịch vụ của chúng tôi được truy cập. Địa chỉ IP là số được gán tự động cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn lướt web. Các máy chủ web, các máy tính 'phục vụ các trang web', tự động nhận dạng máy tính của bạn theo địa chỉ IP của nó. Trang web và Dịch vụ cũng có thể sử dụng công nghệ được gọi là "thẻ theo dõi". Chúng cũng có thể được gọi là "Pixels", "Clear GIFs" hoặc "Web Beacons". Công nghệ này cho phép chúng tôi hiểu những trang bạn truy cập trên Trang web của chúng tôi và các cách khác mà bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như mua hàng được thực hiện thông qua Trang web và Dịch vụ. Các thẻ theo dõi này được sử dụng để giúp chúng tôi tối ưu hóa và điều chỉnh Trang web và Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và những người dùng khác trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin chúng tôi ghi lại bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi với Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Không theo dõi

Không theo dõi (DNT) là tùy chọn bảo mật mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web, cho phép người dùng từ chối theo dõi bởi các trang web và dịch vụ trực tuyến. Vào thời điểm hiện tại, World Wide Web Consortium (W3C) vẫn chưa thiết lập các tiêu chuẩn chung cho các tín hiệu DNT có thể nhận biết và do đó, Danh sách Thiên Long và Trang web không nhận ra DNT.

Sử dụng thông tin

Thông tin Thiên Long thu thập được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm

- để xem xét nội bộ;

- để cải thiện Trang web và Dịch vụ;

- để tối ưu hóa việc cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên thứ ba;

- để xác minh tính hợp pháp của đánh giá và xếp hạng;

- để thông báo cho bạn về các cập nhật cho Trang web và Dịch vụ;

- để cho bạn biết về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm;

- để nhận được đánh giá và xếp hạng;

cho các mục đích tiếp thị của chúng tôi và tiếp thị giảm giá được cung cấp thông qua Trang web và Dịch vụ của chúng tôi bởi các nhà thầu dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (gọi chung là "Nhà cung cấp dịch vụ");

để thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ được cá nhân hóa hoặc nâng cao, do bạn yêu cầu; và

phân tích kinh doanh nội bộ hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với nhiệm vụ của chúng tôi; và để thực hiện các mục đích khác được tiết lộ cho bạn và bạn đồng ý.

Tiết lộ và chuyển thông tin

Chúng tôi không tiết lộ Thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi một hoặc nhiều điều kiện sau đây là đúng:

Chúng tôi có sự cho phép của bạn để tiết lộ;

Việc tiết lộ là cần thiết cho mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Việc tiết lộ là cho nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã mua dịch vụ thông qua nền tảng Danh sách Thiên Long, bao gồm nhưng không giới hạn các Ưu đãi lớn, Mặt tiền cửa hàng và đệ trình dự án;

Việc tiết lộ là cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để thực hiện và thực hiện việc mua và cung cấp hàng hóa và dịch vụ do bạn yêu cầu;

Việc tiết lộ được cho phép bởi pháp luật có liên quan;

Thông tin cá nhân được tiết lộ có sẵn công khai theo quy định của pháp luật hiện hành;

Việc tiết lộ có liên quan hợp lý đến việc bán hoặc định đoạt toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi;

Việc tiết lộ là dành cho mục đích tiếp thị của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với Danh sách Thiên Long Từ để tiếp thị dịch vụ cho bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba như Facebook), hoặc, với sự cho phép của bạn, cho mục đích tiếp thị của bên thứ ba;

Việc tiết lộ được kết hợp với thông tin được thu thập từ các công ty khác và được sử dụng để cải thiện và cá nhân hóa các dịch vụ, nội dung và quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba;

Bên mà việc tiết lộ được thực hiện kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Thiên Long;

Việc tiết lộ theo quyết định riêng của chúng tôi là cần thiết cho việc thiết lập hoặc duy trì các khiếu nại pháp lý hoặc tuân thủ pháp luật, để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc liên quan đến kiện tụng;

Việc tiết lộ theo quyết định riêng của chúng tôi về những người dùng mà chúng tôi tin là có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm Thỏa thuận thành viên Thiên Long của chúng tôi, ngay cả khi không có trát đòi hầu tòa, lệnh hoặc lệnh của tòa án; hoặc là

Việc tiết lộ là để các doanh nghiệp bên ngoài thực hiện một số dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như duy trì Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, danh sách gửi thư, xử lý đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm và dịch vụ, gửi thư bưu chính, xử lý khiếu nại bị mất hoặc bị đánh cắp, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, xác nhận danh tính để xem xét tính toàn vẹn và phân tích dữ liệu ("Nhà cung cấp dịch vụ hành chính"), bao gồm Nhà cung cấp dịch vụ hành chính bên ngoài quốc gia hoặc khu vực tài phán mà bạn cư trú.

Trước khi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với người khác, các thỏa thuận được đưa ra giữa Thiên Long và các bên ngoài mà chúng tôi đang chuyển dữ liệu để cung cấp cho phép sử dụng và bảo mật thông tin được chuyển nhượng theo Chính sách bảo mật này và luật áp dụng. Nếu Thiên Long nhận thấy rằng bất kỳ bên ngoài nào như vậy sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân không đúng cách, họ sẽ thông báo cho bên ngoài đó và yêu cầu họ thực hiện các bước hợp lý để ngừng sử dụng hoặc tiết lộ.

Chúng tôi có thể cung cấp một số Thông tin cá nhân dưới dạng dịch vụ cho người khác cho mục đích tiếp thị của họ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ tên và địa chỉ của bạn cho Nhà cung cấp dịch vụ khi bạn gửi Nội dung do người dùng tạo liên quan đến các Nhà cung cấp dịch vụ đó. Nếu bạn thông báo chính xác cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ ngừng chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, ngoại trừ được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi không trực tiếp kiểm soát các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân đó và bạn sẽ cần thông báo trực tiếp cho các bên thứ ba đó nếu bạn muốn họ ngừng sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu khách truy cập tổng hợp để mô tả việc sử dụng Trang web và Dịch vụ cho các đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác hoặc để đáp ứng yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu nhân khẩu học và ưu tiên tổng hợp với các bên thứ ba để cho phép cung cấp thông tin mục tiêu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi và / hoặc giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ.

LIÊN HỆ THUÊ THÁM TỬ

CÔNG TY DỊCH VỤ THÁM TỬ TÂN THIÊN LONG

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

KHÁCH HÀNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN

sending
+

THÁM TỬ TÂN THIÊN LONG